Brak komunikatów o utrudnieniach w ruchu kolejowym.